מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

27.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

22.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הערות:


  • מר יוסף זינגר אשר הינו בעל מניות ומכהן כדירקטור במידרוג מכהן גם כדירקטור חיצוני בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה בשרשור בחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ. מר יוסף זינגר איננו משתתף בדיונים הקובעים את הדירוג ואין לו כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update