ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ

החברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח" וב"אדגר השקעות".

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

09.05.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ המחזיקה בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ.  אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update