רבד בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.09.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: אורית תשובה, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update