אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

15.11.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

15.11.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין, שירן פימא

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update