קבוצת עזריאלי בע"מ

קנית ניהול השקעות ומימון בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

31.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

20.04.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update