הפניקס אחזקות בע"מ

חברה לבטוח העוסקת בבטוח כללי ובטוח חיים,שולטת ב"אקסלנס".

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.01.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.01.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update