פרופיט תעשיות בניה בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

14.12.2008

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

19.05.2009

הורד דוח

אנליסט מוביל:רן גולדשטיין

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update