סופרגז אנרגיה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

28.06.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:גני עקנין

אנשי קשר: אלעד סרוסי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update