אופל בלאנס השקעות בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.06.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: אמיר כצנלסון, עמית פדרמן

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update