כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

29.12.2015

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

24.11.2016

הורד דוח

אנליסט מוביל:אמיר כצנלסון

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update