מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

16.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

03.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update