קבוצת פנינסולה בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

05.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: ניל הראל, איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update