פתאל החזקות (1998) בע"מ

Baa1.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

19.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update