פתאל החזקות (1998) בע"מ

A3.il
CR DNG

תאריך דוח מלא אחרון

17.05.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.05.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update