פתאל החזקות (1998) בע"מ

Baa1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

15.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

10.11.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update