דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ - סדרה א'

Aaa.il
(sf)(P)
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

27.02.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

27.02.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אמיר כצנלסון

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update