גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע" מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

05.05.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: אמיר כצנלסון, איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update