גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

09.03.2013

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

13.07.2014

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר:

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update