ח.מר תעשיות בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

30.09.2014

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

06.03.2016

הורד דוח

אנליסט מוביל:יונתן אוחנה

אנשי קשר: אבי בן-נון

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update