ש.שלמה החזקות בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

07.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update