אלקטרה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

14.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

14.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update