אמות השקעות בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

30.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

01.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין, שירן פימא

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update