אמות השקעות בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

22.07.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

16.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:רן גולדשטיין

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update