צ.מ.ח המרמן בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

27.10.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:יוגב יגודה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update