צ.מ.ח המרמן בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

22.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update