קבוצת פלסטו קרגל בע"מ

Baa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

13.03.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

11.12.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update