ישרס חברה להשקעות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

02.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:רן גולדשטיין

אנשי קשר:

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update