ישרס חברה להשקעות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

31.08.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update