אורשי ג.ש. בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

04.11.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.11.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סיגל יששכר, סופי טוביאקוב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update