קרגל בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

11.12.2013

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

01.02.2014

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update