אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

A3.il
חיובי

תאריך דוח מלא אחרון

06.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

13.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125%  מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, אשר מחזיקה הן באופן ישיר והן באופן עקיף באמצעות חברת ישיר איי.די.איי בשליטה באדגר השקעות ופיתוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update