אופטיבייס בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

25.05.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update