אופטיבייס בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

01.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

01.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update