גירון פיתוח ובניה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

25.11.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

27.05.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update