גירון פיתוח ובניה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

22.11.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update