גירון פיתוח ובניה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

20.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update