סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

07.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.11.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: אופיר זלינגר, רן גולדשטיין

ד"ר אביטל שטיין מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בסלע קפיטל נדל"ן בע"מ, וכן כדירקטורית חיצונית במידרוג בע"מ. אין לד"ר אביטל שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את זכויות הבעלות של המשרדים אותם שוכרת מידרוג. מידרוג שכרה את משרדיה מהבעלים הקודמים, צד ג' אשר אינו מדורג ע"י מידרוג בע"מ

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update