מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

12.10.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update