מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

Baa2.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

07.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

07.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update