מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

01.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין, אופיר זלינגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update