הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר אוסטרלי

WR

תאריך דוח מלא אחרון

26.03.2018

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

13.12.2018

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update