הראל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון שקלית ג'מבו

WR

תאריך דוח מלא אחרון

28.10.2018

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

13.12.2018

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update