שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

חברה פרטית

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין, חי ריעני

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update