קנית השלום השקעות בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

21.09.2014

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

16.08.2015

הורד דוח

אנליסט מוביל:רן גולדשטיין

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update