איי.אי.אס החזקות בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

11.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update