ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ

WR

תאריך דוח מלא אחרון

21.06.2012

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.01.2013

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update