מבנה נדלן (כ.ד) בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

22.05.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:מיכאל בן זקן

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update