אלקטרה נדל"ן בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

24.08.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

24.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update