ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

11.08.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update