ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

12.08.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

12.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update