חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

20.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update