חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

25.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update