חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ Aa1.il
יציב
20.10.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update