חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2021
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
24.06.2021
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ Aa2.il
שלילי
11.05.2021
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
יציב
18.04.2021
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת A2.il
יציב
15.10.2020
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update