חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
יציב
14.04.2022
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת WR
03.01.2022
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ WR
02.01.2022
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2021
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
24.06.2021
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update