חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת A2.il
יציב
20.10.2021
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2021
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
24.06.2021
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ Aa2.il
שלילי
11.05.2021
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
יציב
18.04.2021
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update