חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת A2.il
יציב
15.10.2020
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2020
דלק תמלוגים (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
23.06.2020
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ Aa2.il
שלילי
06.04.2020
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
שלילי
29.03.2020
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update