חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
טמפו משקאות בע"מ A1.il
יציב
02.06.2021
פלסאון תעשיות בע"מ WR
31.05.2021
שטראוס גרופ בע"מ Aa1.il
יציב
20.05.2021
מפעלי ע.שנפ ושות’ בע"מ A2.il
יציב
26.01.2021
קבוצת פלסטו קרגל בע"מ Baa2.il
יציב
14.12.2020
שניב תעשיות נייר בע"מ WR
16.01.2019
קבוצת גאון בע"מ (לשעבר - צנורות המזרח התיכון בע"מ) WR
08.02.2017
אסם השקעות בע"מ WR
30.03.2016
כרמל אולפינים בע"מ WR
30.12.2015
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ WR
13.12.2015
אפריקה ישראל תעשיות בע"מ WR
20.04.2015
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ WR
09.03.2013
סולקון תעשיות בע"מ WR
05.08.2012
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update