חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
אפקון החזקות בע"מ A3.il
יציב
13.07.2021
אלקטרה בע"מ A1.il
יציב
06.07.2021
לסיכו בע"מ Baa1.il
יציב
27.05.2021
קבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ Baa3.il
שלילי
05.04.2021
א. דורי בניה בע"מ WR
21.04.2015
ח.מר תעשיות בע"מ WR
30.09.2014
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update