חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2018

עד לסוף חודש אפריל 2018 גיוסי האג"ח הקונצרני צפויים להסתכם בהיקף בינוני של כ-5.5 מיליארד ₪ ערך נקוב, כ-60% מכך הונפקו על ידי בנק הפועלים במסגרת הנפקות פרטיות של סדרת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים (COCO). מדובר בהיקף הנפקות דומה לחודש המקביל בשנתיים האחרונות. מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-29 מיליארד ₪ על ידי כ-74 מנפיקים, בהשוואה לכ-31 מיליארד ₪ וכ-26 מיליארד ₪ בתקופות המקבילות בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה. מלבד הנפקת האג"ח וכתבי ההתחייבות של בנק הפועלים, החודש בלטה ההנפקה של ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת עם כ-646 מיליון ₪ ערך נקוב, כאשר שתי ההנפקות הבאות בגודלן (אפריקה נכסים ושלמה החזקות) נעו בטווח של 300-360 מיליון ערך נקוב כל אחת.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update