חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד

בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים. כך, בהתאם לתחזית מודיס, הזעזוע שנגרם לכלכלות העולם בעקבות התפרצות הקורונה צפוי לגרום לצמיחה שלילית של כ-2% בשנת 2020, בכלכלות המפותחות הנכללות ב-G-20 ולצמיחה של כ-2.2% בשנת 2021. בתרשים 1 להלן מוצגת תחזית הצמיחה הגלובלית לכלכלות ה-G-20, אשר צפויות לצמיחה שלילית מצרפית של כ-0.5% בשנת 2020 וצמיחה של כ-3.2% בשנת 2021. בהתאם לתחזית זו, הכלכלות המתפתחות הנכללות ב-G-20 צפויות לצמיחה של כ-1.9% בשנת 2020 ושל כ-4.7% בשנת 2021. בפרט, סין צפויה לצמוח בכ-3.3% בשנת 2020 ובכ-6% בשנת 2021.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update