חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני רבעון ראשון 2017 דוח מיוחד , מרץ 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני רבעון ראשון 2017 דוח מיוחד , מרץ 2017

גיוסים בהיקף של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ 2017; המשך היקף פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני למרות תקופת פרסום הדוחות הכספיים בהובלת הגיוסים של בנק מזרחי, קבוצת עזריאלי וחברת החשמל

עו"ד יונתן אוחנה – אנליסט 
yonatano@midroog.co.il 

סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש פברואר 2017
  • גיוסים בהיקף של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ 2017; המשך היקף פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני למרות תקופת פרסום הדוחות הכספיים בהובלת הגיוסים של בנק מזרחי, קבוצת עזריאלי וחברת החשמל
  • מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף 23.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-19.0 מיליארד ₪ ו-18 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה (גידול של כ-25.2% ו-32.2%, בהתאמה). 
  • שוק החוב הקונצרני ממשיך לשמור על רמת פעילות גבוהה חרף הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי בהשוואה לרבעונים מקבילים בשנים קודמות. על הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי "פיצו" גיוסים בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן (המקומיות והזרות) וכן של הסקטור העסקי בהובלת חברות ההחזקה - ראיה נוספת לסביבת הגיוס הנוחה
  • ההנפקות הבולטות בחודש מרץ הן של בנק מזרחי טפחות בע"מ (2.7 מיליארד ₪) חברת החשמל שהנפיקה שתי סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪ והנפקת החוב של קבוצת עזריאלי בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪. המנפיקים הגדולים מתחילת השנה הם בנק מזרחי (2.7 מיליארד ₪), קבוצת עזריאלי (1.4 מיליארד ₪) חברת החשמל (1.4 מיליארד ₪), מליסרון (1.4 מיליארד ₪) איירפורט סיטי (1.1 מיליארד ₪), אי די בי חברה לפיתוח (1.1 מיליארד ₪) וקבוצת דלק (1.0 מיליארד ₪). 
המשך רמת פעילות גבוהה בשוק החוב הקונצרני המקומי הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש מרץ 2017 בכ-7.3 מיליארד ₪, בהשוואה ל-8.9 מיליארד ₪ ו-8.0 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. ההנפקות הבולטות הן של בנק מזרחי שהנפיק שתי סדרות בהיקף כולל של כ-2.7 מיליארד ₪, קבוצת עזריאלי שהנפיק שלוש סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪ וחברת החשמל שהנפיקה שתי סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪. סך הכל, במהלך חודש מרץ 2017 בוצעו 18 הנפקות (לרבות הנפקות "פרטיות" למשקיעים מסווגים והצעות חליפין) שבוצעו על-ידי 13 מנפיקים (בהשוואה ל-32 הנפקות שבוצעו על-ידי 28 מנפיקים בחודש פברואר 2017).
היקף הגיוסים הגבוה מתחילת השנה בולט במיוחד נוכח הנפקות בהיקף נמוך יחסית של הבנקים היקף הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2017 בכ-23.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-19.0 מיליארד ₪ ו-18.0 מיליארד ₪, בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. רמת הפעילות הגבוהה בולטת במיוחד נוכח העובדה שהמגזר הפיננסי – הבנקים – הציגו רמת פעילות נמוכה יותר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים קודמות. כך, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 המגזר הפיננסי גייס כ-4.8 מיליארד ₪, כ-20.1% מסך החוב שגויס במהלך התקופה. מתוך זה, כ-3.5 מיליארד ש"ח ₪ גויסו על-ידי הבנקים בשלוש הנפקות של בנזק מזרחי (הרחבת שתי סדרות בהיקף כולל של 2.7 מיליארד ₪), בנק דיסקונט (כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של כ-784 מיליון ₪) והבנק הבינלאומי (52 מיליון ₪). לשם השוואה, בשנים 2016 ו-2015 המגזר הפיננסי גייס כ-11.7 מיליארד ₪ (כ-61% מסך החוב שגויס במהלך התקופה) ו-8.2 מיליארד ₪ (46% מסך החוב שגויס במהלך התקופה). 
מתחילת השנה הנפיקו בשוק החוב המקומי 68 מנפיקים (מתוכם 43 חברות נדל"ן) שביצעו 91 הנפקות (לרבות הנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים והצעות חליפין). 
 
 גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב החל מינואר 2016, במיליארדי ₪:    
   
הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 "קוזזה" בגידול משמעותי בהיקף הגיוסים של מגזר הנדל"ן (יפורט בהמשך) – הן של חברות הנדל"ן המקומיות והן של חברות הנדל"ן הזרות. היקף הגיוסים הגבוהה של מגזר הנדל"ן וכן של הסקטור העסקי מהווים ראיה נוספת לסביבת הגיוס הנוחה, בעיקר עבור חברות בדירוג אשראי גבוה, בשוק החוב הקונצרני שמצליחות למחזר חוב, להאריך מח"מ ולהקטין הוצאות מימון בשל ביקושים גבוהים של המשקיעים המוסדיים וסביבת הריבית הנמוכה. 
 
גרף 2: התפלגות ההנפקות במונחי ערך נקוב בפילוח ענפי בשנים 2017-2011:     
   
ענף הנדל"ן והבינוי מוביל את שוק החוב המקומי ברבעון הראשון של שנת 2017 עם הנפקות בהיקף של כ-12.3 מיליארד ₪ חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש מרץ 2017 אגרות חוב בהיקף של כ-2.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.9 מיליארד ₪ ו-3.0 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה, גייסו חברות הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני המקומי כ-12.3 מיליארד ₪ (כ-51% מסך החוב שהונפק מתחילת השנה), בהשוואה ל-4.0 מיליארד ש"ח (כ-22.0%) ו-5.8 מיליארד ₪ (כ-32%) בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. המנפיקים הגדולים בענף הנדל"ן הם קבוצת עזריאלי שהשלימה הרחבה של שלוש סדרות בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ₪, חברת מליסרון (1.4 מיליארד ₪), איירפורט סיטי (1.1 מיליארד ₪), ורטון פרופרטיז (900 מיליון ₪), אול-יר הולדינגס לימיטד (691 מיליון ₪) וישרס (640 מיליון ₪).
חלק מהיקף הפעילות הגבוה של ענף הנדל"ן בשוק החוב המקומי נובע מהנפקות של חברות נדל"ן זרות ששבו להנפיק בשוק החוב הקונצרני במהלך שנת 2017 לאחר תקופת קיפאון. כך, במהלך שנת 2017, חברות נדל"ן זרות ביצעו 12 הנפקות (לרבות הרחבת סדרה) בסכום כולל של כ-3.2 מיליארד ₪ (כ-26% מסך החוב שגויס על-ידי מגזר הנדל"ן וכ-13% מסך ההנפקות הכולל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017). 
 
גרף 3: היקף ההנפקות של מגזר הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך 12 החודשים האחרונים במיליארדי ₪:    
   
הסקטור העסקי גייס כ-530 מיליון ₪ במהלך חודש מרץ 2017 וכ-5.4 מיליארד ₪ מתחילת השנה היקף הגיוסים של הסקטור העסקי בחודש מרץ 2017 הסתכם בכ-530 מיליון ₪, בהשוואה ל-520 מיליון ₪ ו-250 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה, גייס הסקטור העסקי חוב בהיקף של כ-5.4 מיליארד ₪ (כ-23% מסך החוב שגיוס מתחילת השנה), בהשוואה ל-1.8 מיליארד ₪ (כ-9%) ו-3.0 מיליארד ₪ (כ-17%) בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. 
המנפיקים הבולטים בסקטור העסקי הן חברות ההחזקה – קבוצת דלק (1.0 מיליארד ₪) ואי די בי חברה לפיתוח (1.1 מיליארד ₪), חברת חלל תקשורת (981 מיליון ₪) והחברה לישראל (810 מיליון ₪). 
המגזרים הבולטים בסקטור העסקי הם, כאמור, חברות ההחזקה עם גיוסים בהיקף של כ-2.2 מיליארד ₪ (42% מסך החוב שגייס הסקטור העסקי מתחילת השנה), חברות התעשייה עם גיוסים בהיקף של כ-1.3 מיליארד ₪ (כ-24%), ענף התקשורת מיוצג על-ידי הנפקה בודדת בהיקף של כ-981 מיליון ₪ של חלל תקשורת (כ-18% מהיקף ההנפקות של הסקטור העסקי מתחילת השנה) וענף הליסינג והרכב עם גיוסים בהיקף של כ-665 מיליון ₪ (כ-12%). 
 
גרף 4: הנפקות הסקטור העסקי בשנת 2017 במונחי ערך נקוב בפילוח לפי ענפים:

גרף 5: ההנפקות הגדולות של הסקטור העסקי במונחי ערך נקוב בשנת 2017, במיליוני ₪:     
  
 
גיוס בהיקף משמעותי של 2.7 מיליארד ₪ של בנק מזרחי המגזר הפיננסי גייס כ-2.8 מיליארד ₪ במהלך חודש מרץ 2017, בהשוואה ל-6.5 מיליארד ₪ ו-3.6 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה גייס המגזר הפיננסי כ-4.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-11.7 מיליארד ₪ ו-8.2 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. עד לסוף חודש מרץ, הבנקים כמעט ונעדרו (למעט שתי הנפקות של בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי) לאחר גיוסים בהיקף משמעותי בשנים הקודמות. כך, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 הנפיקו הבנקים אגרות חוב בהיקף של כ-3.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-11.3 מיליארד ₪ ו-8.2 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. הירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי נובעת להערכתנו מפערי עיתוי, בין היתר בשל ביצועים חלשים במשכנתאות. בהקשר זה, גיוס החוב של בנק מזרחי טפחות מהווה אינדיקציה לכך שהירידה בהיקף הפעילות נובעת מפערי עיתוי. 
 
גרף 5: פילוח היקף ההנפקות לפי מגזרי פעילות בשנת 2017 במונחי ערך נקוב, במיליוני ₪:
גרף 6: המנפיקים הגדולים במונחי ערך נקוב בשנת 2017, במיליוני ₪:     
   
 
ירידה באיכות האשראי המדורג בשל הירידה בהיקף ההנפקות של המגזר הפיננסי המאופיין באיכות אשראי גבוהה איכות האשראי שגוייס במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 הינה נמוכה יחסית בשל היקף גיוסים נמוך בהשוואה לתקופות קודמות של המגזר הפיננסי המאופיין לפי רוב באיכות אשראי גבוהה. כמו כן, ישנה עלייה בשיעור ההנפקות הלא-מדורגות, בעיקר בשל ההנפקות הלא-מדורגות של אי.די.בי פיתוח בע"מ (כ-1.0 מיליארד ₪) וחלל תקשורת (981 מיליון ₪) אשר הגדילו בצורה ניכרת את חלקו של האשראי הלא-מדורג. כמו כן, הביקושים הגבוהים של המשקיעים המוסדיים מובילים לגיוסים גם של חברות לא-מדורגות (בדגש על חברות נדל"ן), אם כי לפי רוב מדובר בגיוסים בהיקף נמוך. 
 
גרף 7: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב ברבעון הראשון של שנת 2017:


גרף 8: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב לפי איכות האשראי בשנים 2017-2014:     
     


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update