חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סקטור הנפט והגז הטבעי - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

סקטור הנפט והגז הטבעי - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הירידה החדה שחלה במחירי האנרגיה בעולם בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של חברות הפועלות בסקטור הנפט והגז הטבעי, בדגש על החברות הפועלות בשוק הגלובאלי ו/או הנשענות על היקף יצוא משמעותי, אשר מבנה החוב שלהן כולל עומסי פירעונות משמעותיים בטווח הקצר ורמת מינוף גבוהה. מנגד, איתנותן הפיננסית של החברות הפועלות בשוק המקומי ונשענות על חוזים ארוכי טווח, אשר כוללים רכיב TOP ומחירי רצפה, ומאופיינות בהסכמי מימון הכוללים כריות נזילות ייעודיות, מנגנוני Lock-Up, בתוספת מדיניות ניהול נזילות מוגדרת אשר יוצרת איזון בין בעלי החוב לבעלי ההון, ואינן נדרשות לביצוע מחזורים בטווח הקצר-בינוני, צפויה להישחק באופן מתון יחסית. כמו כן, בניגוד לחברות העוסקות בהפקה ומכירת נפט וגז טבעי בשוק הגלובאלי, חברות העוסקות בהולכה ואחסון של נפט וגז טבעי בשוק המקומי צפויות להיפגע באופן מתון בלבד וזאת, בעיקר בשל פגיעה אפשרית במצבם הפיננסי של לקוחות הקצה (Offtakers).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update