חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - ד"ח מיוחד, דצמבר 2018

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - ד"ח מיוחד, דצמבר 2018

• שנת 2018 מציגה צינון מסוים בפעילות שוק האג"ח הקונצרני, לנוכח פתיחת מרווחים ותנודתיות בשווקי ההון העולמיים. סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2018 הסתכם בכ- 62 מיליארד ₪ ערך נקוב, ירידה חדה בהשוואה לכ-77 מיליארד ערך נקוב בשנת 2017 ולכ-70 מיליארד בשנת 2016. מדובר בירידה בכ- 19% לעומת שנת 2017. גיוס האג"ח בוצע בידי כ - 141 מנפיקים שונים בדומה לשנה הקודמת (כ-141). הירידה בהיקף הגיוסים לעומת השיאים שנצפו בשנת 2017, נובעת להערכתנו מהשילוב בין הגדלת היצע האשראי הבנקאי והלא-בנקאי למגזר העסקי, לבין ירידה באטרקטיביות הנפקת אג"ח על רקע פתיחת המרווחים בשוק החוב, בד בבד עם הציפיות לעליות ריבית, ועליית תשואות חדה יחסית בקרב חברות נדל"ן זרות.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update