חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אוגוסט הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (עד ל- 14 נקודות בסיס), למעט בדירוגים הנמוכים מ-A3.il בהם נמשכה מגמת פתיחת המרווחים ושינוי מסוים בתיאבון לסיכון של המשקיעים. גם במגזר הצמוד נפתחו המרווחים גם כן (עד ל- 10 נקודות בסיס) וזאת בניגוד למגמת פתיחת המרווחים, שאפיינה עד כה את מרבית שנת 2018 בשני המגזרים (תרשים 13).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update